• de
  • en
  • es
  • fr
  • it
  • ro

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 4 martie 1997

By Admin on February 28, 2014 in Documente RO
0

sedinta-camera-deputatilor-martie-1997
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 4 martie 1997

7. Adoptarea propunerii legislative cu privire la acordarea Titlului de “Erou-Martir” celui care a fost Liviu Cornel Babeş, decedat la 2 martie 1989, prin propria jertfă, simbol al împotrivirii regimului totalitar.


Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Continuăm cu propunerea legislativă cu privire la acordarea titlului de “Erou Martir” celui ce a fost Liviu Cornel Babeş, decedat la 2 martie 1989, prin propria jertfă, simbol al împotrivirii regimului totalitar.

În temeiul art.88 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărît, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei respingerea propunerii legislative pentru următoarele motive:

  1. În expunerea de motive şi adresa Asociaţiei “15 Noiembrie 1987″ din Braşov se afirmă că: “Liviu Cornel Babeş, la data de 2 martie 1989, şi-a dat foc pe pârtia de schi din Poiana Braşov, ca simbol al împotrivirii regimului totalitar”, însă nu se face nici un fel de dovadă că ar fi condus sau ar fi făcut parte dintr-o mişcare de protest împotriva regimului totalitar şi nici că ar fi săvârşit fapte individuale de protest sau pentru afirmarea unui ideal politic, ori că ar fi fost urmărit şi persecutat de organele de represiune ale regimului totalitar. În aceste condiţii, comisia nu a putut să stabilească dacă actul actul a reprezentat o faptă de martiraj sau a fost un simplu act de sinucidere.
  2. Sub aspect pur procedural, comisia a reţinut că nu se poate acorda titlul de “Erou – Martir” printr-o lege, întrucât, potrivit art.94 din Constituţie, conferirea de decoraţii şi titluri de onoare este atribuită preşedintelui României, şi nicidecum Parlamentului. Decretul nr.190/1977, referitor la decoraţii şi titluri de onoare, singurul act în materie care stabileşte regimul general al acestora, deşi nu a fost expres abrogat, majoritatea prevederilor sale contravin Constituţiei şi, pe cale de consecinţă, nu poate fi aplicat. Conferirea titlului de “Erou Martir”, ca şi a altor titluri, se va putea face doar după adoptarea unei legi care să reglementeze persoanele şi criteriile de acordare. Până la apariţia unei astfel de legi, chiar şi în cazul unor persoane îndreptăţite, conferirea decoraţiilor şi titlurilor nu poate avea loc. Deci, acestea sunt concluziile. Această şedinţă a avut loc în 21.XI.1995.

Dacă mai există intervenţii din partea dumneavoastră? Da, vă rog. Domnul deputat Kovács.

Domnul Kovács Csaba Tiberiu:

Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor,

În cazul de faţă, raportul comisiei nu este corect, din mai multe puncte de vedere. Referitor la afirmaţia făcută de către comisie la punctul nr.1, respectiv că nu s-ar fi făcut dovada a ceea ce s-a întâmplat de fapt în 2 martie 1989 pe pârtia “Bradul”, dacă într-adevăr gestul lui Liviu Cornel Babeş a fost acela de a-şi sacrifica viaţa într-un efort disperat de a atrage atenţia lumii occidentale asupa a ceea ce se întâmpla atunci în România. El, pe pârtia de schi “Bradul”, într-adevăr şi-a dat foc şi a coborât cu o mare inscripţie pe care scria, în limba germană: “Stop Murder. Braşov=Ausschwitz”, şi reacţia miilor de turişti occidentali a fost deosebit de puternică şi dintre domniile voastre, cei care atunci ascultaţi posturile de radio Europa Liberă, BBC, Vocea Americii, care erau interzise, cred că vă aduceţi aminte de vâlva care s-a făcut în lumea occidentală în legătură cu acest gest disperat. În dreptul nostru există un principiu vizavi de o asemenea situaţie: faptele de notorietate nici nu trebuie să fie dovedite.

În plus, după acest episod tragic, eu, personal, pot să vă confirm, în acel moment fiind şeful serviciului de stare civilă al municipiului Braşov, că soţia lui Liviu Babeş a fost adusă la starea civilă, escortată de securişti, starea civilă a fost evacuată şi s-au făcut toate presiunile posibile ca această ştire, această veste să nu penetreze în Braşov şi în ţară. Nu s-a întâmplat aşa! Despre acest fapt s-a luat cunoştinţă. La ceea ce a fost supusă această femeie, soţia lui Liviu Babeş, de a da declaraţii nenumărate tocmai în scopul de a se afla dacă Liviu Babeş mai avea şi alţi tovarăşi care doreau răsturnarea acelui regim şi a totalitarismului, au făcut viaţa acestei familii demnă de un infern.

În ceea ce priveşte susţinerea de la pct.2 din raportul comisiei, într-adevăr, se face o divagaţie, ajungându-se la textul art.94 din Constituţie, care, de fapt, nu mai stă în picioare, dacă din acest proiect, care eu zic că în mod intenţionat a fost depus aşa, făcându-se referire la acest termen de titlu, dacă se schimbă aceste două cuvinte, “se conferă titlul” cu “se declară “Erou-Martir” cel ce a fost Liviu Cornel Babeş”.

De fapt, primul articol al acestui proiect de lege vizează aspectul moral. Mai important este art.2 în urma apliciării căruia, în varianta că acest proiect de lege va fi adoptat de către Parlamentul României, soţia supravieţuitoare a lui Liviu Babeş şi fiica acestuia vor beneficia de prevederile Legii nr.42. Şi vă rog să mă credeţi, noi, braşovenii, nu am reuşit să pricepem cum toate eforturile Mişcării “15 Noiembrie 1987″ din Braşov, până în legislatura trecută, nu au reuşit să obţină în fostul Parlament al României această mică recunoaştere a acestui om care şi-a dat viaţa în lupta împotriva totalitarismului, când, vreau să vă afirm cu toată tăria, există sute, poate chiar mii de oameni cărora nu li s-a clintit nici un fir de păr şi beneficiază de prevederile Legii nr.42/1990.

Faţă de aceste considerente, eu vă rog foarte mult să votaţi pentru retrimiterea acestui proiect la reexaminare la comisie, pentru că sunt îndeplinite prevederile art.66, coroborate cu cele ale art.99 din Regulamentul de funcţionare al Camerei. Vă mulţumesc. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, domnul deputat Florin Tudose.

Domnul Nicolae-Florin Tudose:

Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Doresc să susţin în mod evident propunerea făcută de colegul nostru de la Braşov în numele deputaţilor de Braşov, în numele locuitorilor Braşovului. Faptele care s-au petrecut în 2 martie 1989 sunt de notorietate în oraş, socotesc că o jertfă mai mare decât aceasta nu putea să fie. Oraşul sărbătoreşte pe acest om în mod neoficial, ca să spunem, în fiecare an. Mai mult decât atât nu se poate pretinde unui luptător împotriva regimului de tristă amintire.

Susţin deci, să ne raliem cu toţii la această propunere de a retrimite la comisie această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulţumesc. Cine mai doreşte? Domnul deputat Sorin Lepşa, vă rog.

Domnul Sorin Victor Lepşa:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,
Nu numai pentru că suntem braşoveni susţinem acest proiect de lege şi eu aş dori să fie consemnat ca amendament ceea ce domnul deputat Kovács a propus, nu “se conferă titlul!, ci “se declară “Erou-Martir” şi continuă… curge textul mai departe, legea nu are decât două articole care pot fi supuse votului plenului chiar astăzi, nu are rost să mai fie trimisă către comisie. Am înţeles că sunteţi de acord, domnule deputat. Cu amendamentul respectiv, pe care eu îl susţin, deci, “se declară “Erou-Martir” şi textul curge mai departe şi urmează art.2.

Să nu uităm că în 15 noiembrie 1987, la Braşov a fost o teroare, pot să vă spun, toţi… inclusiv domnul Liviu Babeş a participat la mişcările din 15 noiembrie 87, după aceea şi-a dat foc pe pârtia de schi din Poiana Braşov, din faţa hotelului Sportul, cred că, cunoaşte toată lumea hotelul Sportul. De ce în Poiană şi nu altundeva? Pentru a atrage atenţia străinilor care erau în Poiană asupra acestor aspecte. De ce să nu beneficieze, să spunem, soţia şi fetiţa acestui erou de nişte prevederi ale Legii nr.42? Legea nr.42 este legea revoluţionarilor. Sunt revoluţionari în viaţă care beneficiază de prevederile acestei legi, şi descendenţii acestui om să nu beneficieze?

De aceea, eu vă propun să votăm… cu amendamentul respectiv “se declară “Erou-Martir” şi textul curge în continuare, să votăm cele două articole şi să adoptăm legea aşa cum am discutat-o. Vă mulţumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulţumesc. Domnul deputat Furo.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
De la bun început vreau să-mi exprim solidaritatea cu cele declarate de colegul nostru, domnul Kovács, cu cele declarate de domnul deputat Lepşa, ca braşovean de origine, susţin varianta propusă de domnul Lepşa, sau, dacă nu este posibil, varianta iniţial propusă, de a fi retrimis spre analiză la comisie.
Acest om a făcut un gest de disperare, să nu uităm evenimentele care au avut loc în Braşov în anii ’80, să nu uităm familia acestui om şi, în memoria lui, cred că se cuvine ca, în sfârşit, să se facă dreptate. Vă mulţumesc pentru atenţie. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulţumesc. Vă rog. Vă rog! Domnul deputat Moucha.

Domnul Romulus Ion Moucha:

Mă raliez întru totul celor iniţiate, ca să spun aşa, de domnul Kovács, respectiv domnul Lepşa şi ceilalţi antevorbitori ai mei. Doresc să vă reamintesc, domnilor, impactul internaţional deosebit pe care l-a avut gestul disperat al celui ce a fost Cornel Babeş. Cred că ar fi un gest reparatoriu pe care noi, Parlamentul României, l-am face faţă de familia acestui om. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu mai sunt, atunci vom trece la dezbaterea acestui proiect de lege, conform cerinţelor colegilor.
Titlul legii va trebui însă să fie acordat cu propunerea făcută, în sensul că se va numi: “Lege cu privire la declararea ca “Erou-Martir” a celui ce a fost Liviu Cornel Babeş, decedat la 2 martie 1989, prin propria-i jertfă, simbol al împotrivirii contra regimului totalitar”?, “faţă de regimul totalitar”, “al împotrivirii faţă de regimul totalitar”.

Dacă sunt intervenţii la acest titlu? Da, vă rog! Domnule deputat Barbaresso, vă rog!

Domnul Emanoil Dan Barbaresso:

Deci, simbol al împotrivirii contra regimului totalitar comunist”, să se spună clar “comunist”.

Din sală (în mod ironic):

Mai tare.

Domnul Emanoil Dan Barbaresso:

Păi, da, domnilor, că dumneavoastră aţi fost ăia care ne-aţi oprimat, nu noi pe dumneavoastră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult…, vă rog foarte mult, nu…(Vociferări)

Deci, eu voi supune la vot titlul legii, aşa cum a fost el propus “cu privire la acordarea titlului de erou”… “cu privire la declararea ca “Erou-Martir” a celui ce a fost … ş.a.m.d. simbol al împotrivirii contra regimului totalitar”, “împotrivirii contra” nu merge, nu; “împotrivirii faţă de.. faţă de regimul totalitar”. Este: “împotrivirii faţă de regimul totalitar”.

Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri?
Voturi împotrivă? Nu sunt.
În unanimitate.

În continuare, vă supun votului art.1 al legii, deci, în loc de “Se conferă”, “Se declară “Erou-Martir cel ce a fost”… ş.a.m.d., amendament propus de domnul deputat Kovács.

Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest articol.
Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri? Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.2 nu s-au propus modificări, amendamente. Dacă dumneavoastră aveţi vreo intervenţie? Dacă nu, atunci, vă supun spre aprobare art.2.
Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri? Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Unanimitate.

La art.1, evident trebuie să corelăm textul, nu “împotriva totalitarismului”, ci “împotriva regimului totalitar”. Este o corelare cu titlul legii.
Deci, cu aceste modificări, vă voi supune votului legea, în integralitatea ei.
Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri? Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt.

Această lege a fost adoptată.

Continuăm cu propunerea… Da, vă rog. Domnul deputat Furo.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Deşi este mult de atunci, îmi permit să propun un moment de reculegere în memoria celui care a fost Liviu Cornel Babeş.

(Toţi deputaţii prezenţi s-au ridicat în picioare, pentru a păstra un moment de reculegere)

Vă mulţumesc.
Se împlinesc, de altminteri, 10 ani, nu, 8 ani.

Descarca fiser PDF cu sedinta Camerei Deputatilor din 4 martie 1997

Copyright 2020 LiviuBabes.ro