• de
  • en
  • es
  • fr
  • it
  • ro

Acest site, dedicat eroului Liviu Corneliu Babeş, este creat pentru a păstra şi a pune la dispoziţia celor interesati informaţii despre viata, opera si sacrificiul său, despre felul în care îl percepe şi îl preţuieşte posteritatea.

După un sfert de secol

Acum, după 25 de ani de la sacrificiu, intervalul de timp istoric care ne desparte de gestul său suprem de protest şi eliberare, din ziua de joi, 2 martie 1989, pune în lumină mai clară faptul că Liviu Babeş a fost primul cetăţean european care şi-a cucerit libertatea în anul revoluţionar `89 al secolului XX, anul prăbuşirii Cortinei de Fier, în care popoarele din Centrul şi Estul Europei s-au scuturat de lanţurile totalitarismului comunist. Chiar dacă România a fost ultimul stat – în acel obsedant 1989 – în care populaţia revoltată a ieşit în stradă cerând eliberarea din cătuşele unui trecut dureros şi tragic, ea a fost totuşi ţara în care s-a produs gestul premonitoriu al tuturor evenimentelor tumultoase ale acelui interval istoric şi aceasta s-a întâmplat prin opţiunea, voinţa şi sacrificiul unui român, al unui artist, al unui om care şi-a asumat ruperea de sistemul dictatorial, denunţarea lui şi Eliberarea. Liviu Corneliu Babeş a fost primul cetăţean liber al anului 1989 şi cel care a dat semnalul eliberării tuturor. A fost Fenixul din Carpaţi.

Braşov, joi, 20 februarie 2014

În memoria unui erou solitar

Auto-imolarea lui Babeş, petrecută pe Pârtia „Bradul” din staţiunea turistică internaţională Poiana Braşov, în 2 martie 1989, a survenit intr-un moment de maximă duritate a regimului Ceausescu şi în crepusculul dictaturii comuniste din Europa. Poziţionarea sa istorică, între Revolta muncitorilor braşoveni din 15 Noiembrie 1987 şi Revoluţia Română din Decembrie 1989, reprezintă elementul de continuitate între cele două evenimente istorice care au dus la înlăturarea comunismului. Fără sacrificiul autoasumat al lui Babeş, revolta braşoveană din `87 risca să rămână izolată în conştiinţa contemporanilor săi, ca un eveniment irepetabil şi insuficient pentru înlăturarea scepticismului, fricii şi laşităţii generalizate care caracterizau acei ani. Liviu Babeş şi-a pus propria viaţă în talgerul istoriei pentru a înclina balanţa conştiinţei colective în sensul responsabilităţii, curajului şi acţiunii deliberate.
Simetric plasat în timp între cele două evenimente istorice, Babeş a focalizat flacăra revoltei braşovene pentru a o transmite, cu intensitatea sacrificiului suprem, întregii ţări.

Acest site, deşi îşi propune o abordare exhaustiva a fenomenului Liviu Babeş, debuteaza cu un număr limitat de secţiuni şi documente, în consonanţă cu puterile realizatorului dar şi cu intenţiile sale, pentru că se doreşte un spaţiu virtual al interacţiunii posterităţii eroului, propunând conlucrarea concetăţenilor săi, organizaţiilor şi instituţiilor staului român pentru întregirea documentaţiei şi reflectarea gestului său.

Braşov, luni 26 februarie 2007
Gheorghe Iosif

Copyright 2020 LiviuBabes.ro